Simpozionul de Ventilație Mecanică

Manifestare însoţită de o expoziţie medicală specializată

01 - 04 martie 2018

World Trade Center, București

Choose day
Choose room
 • 08:30 - 10:30 

  Sesiunea I
  Session I

  Șerban Bubenek (București, România), Dan Corneci (București, România)
   
  Mecanica respiratorie
  Respiratory Mechanics
  Dan Corneci
  București, România
   
  Fiziologie respiratorie: schimburile gazoase pulmonare
  Respiratory Physiology: Pulmonary Gases Exchanges
  Șerban Bubenek
  București, România
   
  Monitorizarea respiratorie
  Respiratory Monitoring
  Mădălina Duţu
  București, România
   
 • 10:30 - 11:00 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break and Exhibition Visiting

 • 11:00 - 13:00 

  Sesiunea II
  Session II

  Silvius Negoiță (București, România), Mădălina Duţu (București, România)
   
  Oxigenoterapia
  Oxygen Therapy
  Mădălina Duţu
  București, România
   
  Indicațiile ventilației mecanice
  Indications for Mechanical Ventilation
  Silvius Negoiță
  București, România
   
  Terapia respiratorie adjuvantă
  Respiratory Adjuvants
  Diana Toma
  București, România
   
  Aparate de ventilaţie mecanică
  Mechanical Ventilators
  Silvius Negoiță
  București, România
   
 • 13:00 - 14:00 

  Pauză de prânz și vizitare expoziție
  Lunch Break and Exhibition Visiting

 • 14:00 - 14:30 

  Deschidere Simpozion
  Symposium Opening

 • 14:30 - 16:30 

  Sesiunea III
  Session III

  Dan Corneci (București, România), Mădălina Duţu (București, România)
   
  Moduri de ventilaţie convenţionale și inteligente
  Conventional and Smart Modes of Ventilation
  Dan Corneci
  București, România
   
  Interpretarea curbelor ventilatorului
  Mechanical Ventilator Waveforms
  Mădălina Duţu
  București, România
   
  Setarea inițială a ventilatorului
  Initial Settings of the Ventilator
  Dan Corneci
  București, România
   
 • 16:30 - 17:00 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break and Exhibition Visiting

 • 17:00 - 19:00 

  Sesiunea IV
  Session IV

  Silvius Negoiță (București, România), Rely Manolescu (București, România)
   
  Evaluarea mecanicii respiratorii la pacientul ventilat mecanic
  Respiratory Mechanics Assessment in the Mechanically Ventilated Patient
  Dan Corneci
  București, România
   
  Strategii de întrerupere a ventilației mecanice
  Strategies for Weaning from Mechanical Ventilation
  Rely Manolescu
  București, România
   
  Complicaţiile ventilaţiei mecanice. Prevenirea pneumoniei de ventilator
  Complications of Mechanical Ventilation. VAP Prevention
  Silvius Negoiță
  București, România
   
 • 08:30 - 10:30 

  Sesiunea V
  Session V

  Ioana Grințescu (București, România), Sanda Copotoiu (Târgu Mureș, România)
   
  Injuria pulmonară indusă de ventilator (VILI)
  Ventilator-Induced Lung Injury (VILI)
  Ioana Grințescu
  București, România
   
  Suportul ventilator în BPOC acutizat
  Ventilatory Support in Decompensated COPD Patient
  Sanda Copotoiu
  Târgu Mureș, România
   
  Ventilația mecanică și sindromul de hipertensiune intracraniană
  Mechanical Ventilation and Intracranial Hypertension Syndrome
  Elena Copaciu
  București, România
   
 • 10:30 - 11:00 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break and Exhibition Visiting

 • 11:00 - 13:00 

  Sesiunea VI
  Session VI

  Șerban Bubenek (București, România), Daniela Filipescu (București, România)
   
  Actualități în managementul ARDS
  Up to Date in ARDS Management
  Șerban Bubenek
  București, România
   
  Controverse în strategiile de recrutare pulmonară
  Controversies on Lung Recruitment Strategies
  Ovidiu Bedreag
  Timișoara, România
   
  Ventilația în poziție PRONE în insuficiența respiratorie acută la pacientul adult
  Prone Position for Acute Respiratory Failure in Adults
  Daniela Filipescu
  București, România
   
  Pacientul cu ARDS ventilat mecanic: contează patul de terapie intensivă?
  ARDS Mechanically Ventilated Patient: Does the ICU Bed Matter?
  Liliana Mirea
  București, România
   
 • 13:00 - 14:00 

  Pauză de prânz și vizitare expoziție
  Lunch Break and Exhibition Visiting

 • 14:00 - 15:00 

  Sesiunea VII
  Session VII

  Dan Corneci (București, România), Mădălina Duţu (București, România)
   
  Sincronie - asincronie în ventilația mecanică
  Synchrony - Asynchrony in Mechanical Ventilation
  Mădălina Duţu
  București, România
   
  Weaning-ul dificil sau prelungit
  Difficult or Prolonged Weaning
  Dan Corneci
  București, România
   
 • 15:00 - 18:30 

  Sincronie - asincronie (IntelliSync+), ventilație adaptivă (Intellivent-ASV) - (Ventilator Hamilton C6)
  Synchrony - Asynchrony (IntelliSync +), Adaptive Ventilation (Intellivent-ASV) - (Hamilton C6 Ventilator)

  Mădălina Duțu (București, România), Denisa Nițu (București, România), Aleh Satsishur (Bonaduz, Elveția)
 • 15:00 - 18:30 

  Moduri de ventilaţie convenţionale, interpretarea curbelor ventilatorului, manevre de recrutare, mecanică respiratorie (Ventilator Puritan Bennett 980)
  Conventional Modes of Ventilation, Mechanical Ventilator Waveforms, Lung Recruitment Manoeuvres, Respiratory Mechanics (Puritan Bennett 980 Ventilator)

  Ionuț Dinu (București, România), Lucian Beznea (București, România), Dan Corneci (București, România)
 • 15:00 - 18:30 

  Moduri de ventilaţie, interpretarea curbelor ventilatorului, mecanică respiratorie (Ventilator Dräger Infinity V500)
  Modes of Ventilation, Mechanical Ventilator Waveforms, Respiratory Mechanics (Dräger Infinity V500 Ventilator)

  Silvius Negoiță (București, România), Mihai Vasilescu (București, România)
 • 15:00 - 18:30 

  Strategii noi pentru protecția pulmonară în timpul ventilației (VIT/EIT - tomografie non-invazivă prin impedanță electrică -
  Ventilator Elisa 800 Lowenstein)

  New Strategies in Lung Protection Ventilation (VIT/EIT - Noninvasive Tomography by Electrical Impedance -
  Elisa 800 Lowenstein Ventilator)

  Liliana Velicu (București, România), Bogdan Rotariu (București, România)
 • 08:30 - 10:30 

  Sesiunea VIII
  Session VIII

  Dorel Săndesc (Timișoara, România), Șerban Bubenek (București, România)
   
  Măsurarea presiunii transpulmonare în ARDS
  Transpulmonary Pressure Measurement in ARDS
  Konstanty Szuldrzynski
  Cracovia, Polonia
   
  Echografia pleuro-pulmonară la pacientul ventilat mecanic
  Pleuro-Pulmonary Echography in the Mechanically Ventilated Patient
  Șerban Bubenek
  București, România
   
  Rolul măsurării volumelor pulmonare în managementul ventilației în ARDS
  Role of Lung Volume Measurement for the Ventilatory Management of ARDS
  Salvatore Maurizio Maggiore
  Chieti-Pescara, Italia
   
  Monitorizarea necesarului energetic la pacientul critic prin calorimetrie indirectă
  Monitoring the Energy Expenditure of the Critical Patient by Indirect Calorimetry
  Dorel Săndesc
  Timișoara, România
   
 • 10:30 - 11:00 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break and Exhibition Visiting

 • 11:00 - 13:00 

  Sesiunea IX
  Session IX

  Paolo Navalesi (Catanzaro, Italia), Salvatore Maurizio Maggiore (Chieti-Pescara, Italia)
   
  Ventilația corectă (cum s-a schimbat ventilația mecanică de la epidemia post-poliomielită din Copenhaga până în prezent)
  The Right Ventilation (from the Post-Polio Epidemic in Copenhagen to Our Present Days, How Mechanical Ventilation Has Changed)
  Paolo Navalesi
  Catanzaro, Italia
   
  Ventilație mecanică automată: nevoie reală sau simplu gadget?
  Automated Mechanical Ventilation: Real Need or Simple Gadget?
  Salvatore Maurizio Maggiore
  Chieti-Pescara, Italia
   
  NAVA: unde ne aflăm?
  NAVA: Where Do We Stand?
  Paolo Navalesi
  Catanzaro, Italia
   
 • 13:00 - 14:00 

  Pauză de prânz și vizitare expoziție
  Lunch Break and Exhibition Visiting

 • 14:00 - 15:00 

  Sesiunea X
  Session X

  Ioana Grigoraș (Iași, România), Gabriela Droc (București, România)
   
  Hipoxia și hiperoxia în cursul ventilației mecanice
  Hypoxia and Hyperoxia During Mechanical Ventilation
  Ioana Grigoraș
  Iași, România
   
  Ventilația cu flux mare de oxigen pe canula nasală: la ce ne așteptăm și ce obținem?
  High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy: What Do We Expect and What Do We Get?
  Gabriela Droc
  București, România
   
 • 15:00 - 18:30 

  Optimizarea ventilației mecanice prin monitorizarea continuă pulmonară:
  măsurarea EELV și a schimbului de gaze / calorimetrie indirectă (Ventilator Carescape R860)

  Optimizing Mechanical Ventilation by Bedside Continuous Lung Monitoring:
  EELV and Gas Exchange / Indirect Calorimetry Measurement (Carescape R860 Ventilator)

  Hans Oude Breuil (Hoevelaken, Olanda), Theodore Prineas (Atena, Grecia), Robert Ivașcu (București, România)
 • 15:00 - 18:30 

  Moduri de ventilaţie „closed loop”: PAV+ (Ventilator Puritan Bennett 980)
  Closed Loop Smart Modes: PAV+ (Puritan Bennett 980 Ventilator)

  Ionuț Dinu (București, România), Lucian Beznea (București, România)
 • 15:00 - 18:30 

  Tehnici de weaning: weaning-ul automat - Smart Care (Ventilator Dräger Infinity V500)
  Weaning Procedures: Automatic Weaning - Smart Care (Dräger Infinity V500 Ventilator)

  Salvatore Maurizio Maggiore (Chieti-Pescara, Italia), Silvius Negoiță (București, România), Adelina Moise (București, România), Mihai Vasilescu (București, România)
 • 15:00 - 18:30 

  Ventilație invazivă și non-invazivă în modul NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory Assist) (Ventilator Maquet Servo-U)
  Noninvasive Mechanical Ventilation in NAVA Mode (Neurally Adjusted Ventilatory Assist) (Maquet Servo-U Ventilator)

  Vukašin Kariklić (Belgrad, Serbia), Ioana Popescu-Garotescu (București, România), Mihai Ene (București, România), Adrian Tuță (București, România)
 • 08:30 - 10:30 

  Sesiunea XI
  Session XI

  Dragoș Bumbăcea (București, România), Radu Stoica (București, România)
   
  Ventilația mecanică non-invazivă în terapie intensivă - selecția pacienților
  Noninvasive Mechanical Ventilation in ICU - Patients' Selection
  Dan Corneci
  București, România
   
  Ventilația non-invazivă în perioada perioperatorie
  Noninvasive Ventilation During the Perioperative Period
  Radu Stoica
  București, România
   
  Particularități ale ventilației non-invazive în insuficiența respiratorie acută la obezi
  Particularities of Noninvasive Ventilation in Acute Respiratory Failure in the Obese Patient
  Dragoș Bumbăcea
  București, România
   
 • 10:30 - 11:00 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break and Exhibition Visiting

 • 11:00 - 13:30 

  Ventilație mecanică non-invazivă (Astral 150 Resmed Ventilator)
  Noninvasive Mechanical Ventilation (Astral 150 Resmed Ventilator)

  Dragoș Bumbăcea (București, România), Radu Stoica (București, România)
 • 11:00 - 13:30 

  Update în ventilația adaptivă - AMV-Intellicycle. Ventilație mecanică non-invazivă (Ventilator Mindray SV600/800)
  Update in Noninvasive Mechanical Ventilation - AMV-Intellicycle. (Mindray SV600/800 Ventilator)

  Luc Bormans (Hoevelaken, Olanda), Dragoș Dan (București, România)
 • 11:00 - 13:30 

  Oxigenoterapia cu debit mare
  High Flow Oxygen Therapy

  Silvius Negoiță (București, România), Răzvan Păvălucă (București, România)